14540 Thompson Road Milton, Georgia 30004

1.91 ACRE HOMESITE