14530 Thompson Road Milton, Georgia 30004

1.78 ACRE HOMESITE